Test run on 11.03.2019 - 13:47 with test project Nederlands WMS profiel 1_3_0

Report URI 1cf83f16-a785-43d5-966a-016efe2bbf62
Created 11.03.2019 12:53:06
Duration 1938 ms
Test machine validatie.geostandaarden.nl
Account
Report completed false
Report version 0.5.8
Count Skipped Failed Warnings
Test suites 2 0 1 0
Test cases 9 0 4 0
Test steps 16 0 6 0
Assertions 11 0 3 0
Level of detail
Show

Test object

Date created 11.03.2019 12:53:06
Version 0.1.0
Last updated 11.03.2019 12:53:06
etf.TestDomain Nederlandse profielen services
expires true
tempObject true

TestSetup
Failed: 1 / 4

Requirements

Test case ID 4e183189-f8a1-4596-96af-79fbda135655
Short description NL WMS Profiel voor WMS 1.3.0 versie 1.1 tests
Date created 20.07.2015 08:45:04
Version 1.0.0
Last updated 20.07.2015 08:45:04
Author Thijs Brentjens
Last editor Brentjens

Transfer Global Properties
1

Test case ID 2a859022-7e49-4d80-9a3f-681ed0472b53
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb

Transfer Global Properties


Update Credentials
1

Test case ID 8b9aa68d-9d0a-4d57-a0ba-8d9b9b1c40b7
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb

Update Credentials


Update Query Params
Failed: 1 / 1

Test case ID 2789c834-b618-4c29-9bfa-c96affd9cf6a
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb

UpdateQueryParams


Verplicht-WMS
Failed: 3 / 5

Verplichtingen WMS Capabilities
Failed: 3 / 4

Test case ID ca38c417-76c9-48f3-a69e-945beb859d0c
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb
Requirement Verplicht-WMS##1
Description De WMS dient te voldoen aan de Web Map Service Implementation Specification, EN ISO 19128:2005(E) : Geographic information - Web map server interface - (WMS 1.3.0).
Name WMS 1.3.0 / ISO 19128
Reference Kenmerk 1, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##2
Description De WMS dient in ieder geval het formaat PNG (MIME type "image/png") of GIF (MIME type “image/gif”) te ondersteunen. De aanbieder van de dienst bepaalt of dit formaat 8 - bit of 24 - bit is (zie 4.3, aanbeveling 9). Indien de WMS beeldmateriaal aanbiedt en niet voor INSPIRE aangewezen is, is het toegestaan JPEG te ondersteunen als transparantie op de betreffende WMS lagen niet van toepassing is.
Name Ondersteun PNG of GIF formaat. Bij beeldmateriaal eventueel JPEG.
Reference Kenmerk 2, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##3
Description Ondersteun tenminste één van: Amersfoort / RD New (EPSG:28992), selectie van Europese systemen op basis van ETRS89 (EPSG:25830, EPSG:25831, EPSG:25832, EPSG:3034, EPSG:3035) of WGS84 (EPSG:4326)
Name Ondersteuning voor coördinaat referentie systemen
Reference Kenmerk 3, paragraaf 4.1

Properties (1)


GetCapabilities
Failed: 1 / 5


Assertions:

Response SLA
Timeout
Verplicht-WMS##7: GetFeatureInfo biedt text/xml als response format

Requirement Verplicht-WMS##7
Description Indien de WMS de functie GetFeatureInfo ondersteunt, dient de respons tenminste volgens het formaat text/xml geleverd te worden. Gebruik indien mogelijkhiervoor het subType= gml/3.1.1.
Name GetFeatureInfo biedt text/xml als response format
Reference Kenmerk 7, paragraaf 4.1

Verplicht-WMS##2: GetMap ondersteunt PNG of GIF. Of JPEG (voor beeldmateriaal)

Requirement Verplicht-WMS##2
Description De WMS dient in ieder geval het formaat PNG (MIME type "image/png") of GIF (MIME type “image/gif”) te ondersteunen. De aanbieder van de dienst bepaalt of dit formaat 8 - bit of 24 - bit is (zie 4.3, aanbeveling 9). Indien de WMS beeldmateriaal aanbiedt en niet voor INSPIRE aangewezen is, is het toegestaan JPEG te ondersteunen als transparantie op de betreffende WMS lagen niet van toepassing is.
Name Ondersteun PNG of GIF formaat. Bij beeldmateriaal eventueel JPEG.
Reference Kenmerk 2, paragraaf 4.1

Verplicht-WMS##3: Ondersteun tenminste een CRS uit de genoemde lijst

Requirement Verplicht-WMS##3
Description Ondersteun tenminste één van: Amersfoort / RD New (EPSG:28992), selectie van Europese systemen op basis van ETRS89 (EPSG:25830, EPSG:25831, EPSG:25832, EPSG:3034, EPSG:3035) of WGS84 (EPSG:4326)
Name Ondersteuning voor coördinaat referentie systemen
Reference Kenmerk 3, paragraaf 4.1

Property Transfer


UpdateQueryParams-Getmap


Verplichtingen Metadata
Failed: 1 / 2

Test case ID ebf73e61-7c2a-4c5b-9ecf-f4b24a02e8ba
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb
Requirement Verplicht-WMS##4a-1
Description Per WMS layer dient voor elke node direct, via een parent of via een child een MetadataURL opgenomen te worden. Er dient dus op zijn minst 1 MetadataURL te zijn. Zie ook controle 4a-2.
Name Minimaal 1 MetadataURL aanwezig
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##4a-2
Description Per WMS layer dient voor elke node direct, via een parent of via een child een MetadataURL opgenomen te worden. De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens Nederlandse profiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2
Name Voor elke WMS Layer is metadata van data aanwezig via een MetadataURL
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##4a-3
Description De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens Nederlandse profiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2. De metadata dient te valideren tegen het XML schema.
Name Metadata XML schema validatie
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##4a-4
Description De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens Nederlandse profiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2.
Name Geldige metadata er is een root element MD_Metadata
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##4a-5
Description De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens Nederlandse profiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2. De fileIdentifier is noodzakelijk, onder andere omdat dit verwijzingen in de service metadata mogelijk maakt.
Name De metadata heeft een fileIdentifier
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1

Properties (3)


GetMetadataURLs
Failed: 1 / 2


Assertions:

Verplicht-WMS##4a-1: Er is op zijn minst 1 MetadataURL aanwezig

Requirement Verplicht-WMS##4a-1
Description Per WMS layer dient voor elke node direct, via een parent of via een child een MetadataURL opgenomen te worden. Er dient dus op zijn minst 1 MetadataURL te zijn. Zie ook controle 4a-2.
Name Minimaal 1 MetadataURL aanwezig
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1

Verplicht-WMS##4a-2: Elke layer heeft direct of via een parent-node een MetadataURL

Requirement Verplicht-WMS##4a-2
Description Per WMS layer dient voor elke node direct, via een parent of via een child een MetadataURL opgenomen te worden. De MetadataURL dient te verwijzen naar een metadata XML-bestand opgebouwd volgens Nederlandse profiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2
Name Voor elke WMS Layer is metadata van data aanwezig via een MetadataURL
Reference Kenmerk 4a, paragraaf 4.1

Verplichtingen Legenda's
4

Test case ID 1e7dbd93-62ac-455e-9408-de4484158fc9
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb
Requirement Verplicht-WMS##5a
Description Biedt voor elke laag (via een parent of via een child) tenminste één weergavestijl, die in het Capabilities document gepubliceerd is in de Style elementen.
Name Alle Layers hebben een Style element
Reference Kenmerk 5, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##5b
Description Per WMS layer dient voor elke laag direct, via een parent of via een child een legenda beschikbaar te zijn. Zie ook kenmerk 6.
Name Voor alle Style elementen is een LegendURL beschikbaar
Reference Kenmerk 5, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##6
Description Per WMS layer dient voor elke laag direct, via een parent of via een child een legenda beschikbaar te zijn. De LegendURL verwijst naar deze legenda.
Name De LegendURL verwijst naar een afbeelding
Reference Kenmerk 6, paragraaf 4.1

Properties (2)


GetStylesAndLegendURLs
2


Assertions:

Verplicht-WMS##5a: alle Layers hebben een Style element

Requirement Verplicht-WMS##5a
Description Biedt voor elke laag (via een parent of via een child) tenminste één weergavestijl, die in het Capabilities document gepubliceerd is in de Style elementen.
Name Alle Layers hebben een Style element
Reference Kenmerk 5, paragraaf 4.1

Verplicht-WMS##5b: voor alle Style elementen is een LegendURL beschikbaar

Requirement Verplicht-WMS##5b
Description Per WMS layer dient voor elke laag direct, via een parent of via een child een legenda beschikbaar te zijn. Zie ook kenmerk 6.
Name Voor alle Style elementen is een LegendURL beschikbaar
Reference Kenmerk 5, paragraaf 4.1

Property Transfer


RunGetLegendForStyles


Verplichtingen GetFeatureInfo
2

Test case ID 8bf143f0-f0f1-46c9-8244-fd74fe7afa44
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb
Requirement Verplicht-WMS##7
Description Indien de WMS de functie GetFeatureInfo ondersteunt, dient de respons tenminste volgens het formaat text/xml geleverd te worden. Gebruik indien mogelijkhiervoor het subType= gml/3.1.1.
Name GetFeatureInfo biedt text/xml als response format
Reference Kenmerk 7, paragraaf 4.1

Properties (1)


GetCapabilities
1


Assertions:

Verplicht-WMS##7: GetFeatureInfo biedt text/xml als response format

Requirement Verplicht-WMS##7
Description Indien de WMS de functie GetFeatureInfo ondersteunt, dient de respons tenminste volgens het formaat text/xml geleverd te worden. Gebruik indien mogelijkhiervoor het subType= gml/3.1.1.
Name GetFeatureInfo biedt text/xml als response format
Reference Kenmerk 7, paragraaf 4.1

Verplichtingen GetMap Transparent
Failed: 1 / 1

Test case ID ee865283-05c2-437f-b7ae-01728bfe9394
Date created 13.07.2015 14:45:04
Version 1.0.0
Last updated 13.07.2015 14:45:04
Author thijsb
Last editor thijsb
Requirement Verplicht-WMS##8a
Description De WMS dient achtergrondtransparantie te ondersteunen (TRANSPARENT = TRUE). Indien de WMS alleen beeldmateriaal aanbiedt in JPEG bestandsformaat en niet voor INSPIRE aangewezen is, is transparantie op de betreffende WMS lagen niet vereist. Deze controle test of het MIME-type van een afbeelding is.
Name GetMap met transparantie levert een geldige afbeelding op. MIME-type.
Reference Kenmerk 8, paragraaf 4.1
Requirement Verplicht-WMS##8b
Description De WMS dient achtergrondtransparantie te ondersteunen (TRANSPARENT = TRUE). Indien de WMS alleen beeldmateriaal aanbiedt in JPEG bestandsformaat en niet voor INSPIRE aangewezen is, is transparantie op de betreffende WMS lagen niet vereist. Deze controle test of het het response niet leeg is.
Name GetMap met transparantie levert een geldige afbeelding op. Grootte.
Reference Kenmerk 8, paragraaf 4.1

GetCapabilities
Failed: 1 / 1


Assertions:

GetMap Formats

ETF © 2013-2015 interactive instruments