Validatie services van Geonovum

Huidige versies

Beta: ETF versie 2 met API

Momenteel wordt de validatie software van Geonovum bijgewerkt naar een nieuwe versie. Inhoudelijk zijn de validatieregels niet gewijzigd ten opzichte van ETF versie 1. Hieronder staan validators die gemigreerd zijn. Voor deze validators is een API beschikbaar.

API documentatie: Swagger document API ETF v2. Op Github van Geonovum staan voorbeeld requests / uitwerking om de API aan te roepen